7 NAJUGROŽENIJIH SPOMENIKA KULTURE EVROPE ZA 2023.

13.04.2023

 

Bistričke vodenice uvrštene među 7 najugroženijih spomenika kulture u Evropi

 

Hag / Brisel / Luksemburg, 13. april 2023.

 

Lista 7 najugroženijih spomenika i lokaliteta nasleđa u Evropi za 2023. godinu – koja obeležava desetogodišnjicu ovog inovativnog programa – objavljena je danas od strane Europa Nostra, evropskog glasa civilnog društva posvećenog kulturnom i prirodnom nasleđu i Instituta Evropske investicione banke (EIB).

 

7 najugroženijih lokacija za 2023. godinu su:

Vodenice Bistrice, Petrovac na Mlavi, SRBIJA

Železnička stanica Kortrijk, Kortrijk, BELGIJA

Partizansko groblje, Mostar, BOSNA I HERCEGOVINA

Tvrđava Tchakvinji, Zugdidi, GRUZIJA

Sisters’ House Ensemble, former Moravian settlement in Kleinwelka, NEMAČKA

Memento Park, Budimpešta, MAĐARSKA

Kulturni pejzaž Svetog Stefana, Paštrovići, CRNA GORA.

 

Saopštenje je objavljeno na online događaju na kome su učestvovali predlagači i predstavnici izabranih lokacija, koji je privukao učesnike iz cele Evrope i šire.

 

Izvršni potpredsednik Europa Nostra, Guy Clausse, izjavio je: „Stavljanjem ovih spomenika kulture na Listu 7 najugroženijih u 2023. godini, želimo da prenesemo poruku nade, solidarnosti i podrške lokalnoj zajednici i aktivistima koji su odlučni u tome da ih sačuvaju. Zajedno sa našim partnerima (evropskim i lokalnim), pružićemo tehničku ekspertizu, identifikovati moguće izvore finansiranja i mobilisati našu široku mrežu da podrži cilj i njihove napore, koji su sada postali i naš cilj i zajednička odgovornost. Hajde da koristimo evropsko kulturno nasleđe kao vektor mira, socijalne kohezije i održivog razvoja.”

 

Nosilac Programa za klimu i nasleđe na Institutu Evropske investicione banke, Bruno Rossignol je dodao: „Kulturno nasleđe je ključni resurs za oblikovanje našeg evropskog identiteta, bez koga  ekonomski rast  nema smisla. Ovu kohezivnu moć prepoznala je EIB koja uzima zaštitu nasleđa u obzir prilikom razmatranja novih investicionih projekata ili prilikom kreditiranja projekata urbane obnove, često sa komponentom nasleđa. Na 10. godišnjicu programa, danas odabrani lokaliteti još jednom će svedočiti o kohezivnoj moći kulturnog nasleđa i veze sa misijom i aktivnostima Banke”.

 

Reagujući na saopštenje, predstavnici Turističke organizacije opštine Petrovac na Mlavi su potvrdili višestruka očekivanja od realizacije projekta ‘Cultural heritage preservation through the function of tourism development - Water Mills in Bistrica’. Dr Vedrana (Babić) Lazarević, analitičar za razvoj turističkog proizvoda u Turističkoj organizaciji opštine Petrovac na Mlavi, izjavila je: “ Naši primarni ciljevi  prvenstveno se odnose na upoznavanje evropske javnosti o kulturno-istorijskom bogatstvu opštine Petrovac na Mlavi i naglašene potrebe zaštite i sprečavanja dalje degradacije objekata nasleđa ovog dela Srbije. Revizijom projekta vezanog za "Veliku vodenicu" i izradom Studije održivog turističkog razvoja Bistrice, dobićemo platformu za uključivanje bistričkih vodenica u turističke tokove. Na ovaj način će se ostvariti ciljevi lokalne zajednice koji se odnose na ekonomski, kulturni, ekološki i društveni napredak, sačuvati stari zanati, a tradicionalni objekti aktivirati na održiv način u turističkoj privredi”.

The Board of Europa Nostra odabrao je finaliste između 11 spomenika i lokacija nasleđa od osam zemalja  koje su prethodno bile u užem izboru od strane Advisory Panel programa 7 najugroženijih. Nominacije su predložile organizacije članice, pridružene organizacije ili pojedinačni članovi Europa Nostra, kao i članice European Heritage Alliance.

 

Izbor je napravljen na osnovu izuzetnog značaja nasleđa i kulturne vrednosti svake od lokacija, kao i ugroženosti sa kojom se danas suočavaju. Nivo angažovanja lokalnih zajednica i posvećenost javnih i privatnih aktera na spasavanju ovih lokacija imalo je ključni značaj. Drugi kriterijum izbora bio je potencijal ovih lokacija da deluju kao katalizator za održivi društveno-ekonomski razvoj u funkciji promovisanja mira i dijaloga unutar svojih lokaliteta i šireg regiona.

 

Odabranih 7 lokacija ispunjava uslove za EIB Heritage Grant od 10.000 evra po lokaciji za pomoć u implementaciji dogovorenih aktivnosti koja će doprineti spasavanju ugroženih lokaliteta.

 

Timovi stručnjaka koji predstavljaju Europa Nostra i European Investment Bank Institute, zajedno sa organizacijama koje su nominovale 7 odabranih lokacija i drugim partnerima, prikupiće informacije i sastati se sa ključnim zainteresovanim stranama da procene lokacije i izdaju tehničke i finansijske izveštaje sa preporukama za akciju.

 

 

Vodenice  Bistrice, Petrovac na Mlavi

 

Bistričke vodenice su jedinstveni kompleks mlinova za mlevenje žita i valjanje sukna, nastao u periodu između 19. i sredine 20.veka, locirane u selu Bistrica, duž reke Bistrice u Istočnoj Srbiji. Arhitektura vodenica predstavlja tradicionalne karakeristike balkanskih ruralnih struktura, a to su male i drvene konstrukcije.

 

Selo Bistrica, još od prvog pominjanja u 14. veku, neguje tradicionalni način življenja i bavljenja ovom delatnošću, sve do industrijske revolucije, kada se ovakav vid proizvodnje zamenjuje savremenijim. Razumevanje ovakvog agrikulturnog načina života i njegove harmonije sa prirodom je važno oruđe, kako za očuvanje evropske baštine, tako i za aktuelnu borbu protiv klimatskih promena.

 

Danas su vodenice pod pretnjom uništenja usled dugotrajnog napuštanja i izloženosti vremenskim uslovima.

 

Lokalna zajednica je uz podršku  opštinskog Zavičajnog muzeja i „Udruženja vodeničara i pomeljara“ iz Bistrice, a u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Petrovac na Mlavi, kandidovala ovaj lokalitet za Program “7  Najugroženijih”  2023. godine, uz podršku Europa Nostra Serbia.

 

Glavni cilj nominacije je rehabilitacija kompleksa vodenica i uvršćavanje u plan održivog turizma Etno sela Bistrica. Očekivanja su usmerena i na kreiranje novih radnih mesta koja bi bila od velikog značaja za lokalnu zajednicu.

 

Zajedno sa drugim stambenim, duhovnim i komercijalnim objektima narodne arhitekture, vodenice u Bistrici  čine jedinstven ruralni pejzaž, koji svedoči o važnom procesu proizvodnje hrane nekada prisutnom širom Evrope. Iako su neke vodenice i dalje u funkciji, ceo kompleks vodenica u Bistrici je u procesu degradacije usled različitih prirodnih faktora, poput poplava, ali i zbog neodržavanja. Uz odgovarajuću restauraciju, interpretaciju i odgovarajući plan održivog kulturnog turizma, vodenice u Bistrici bi mogle postati odličan primer uspešne revitalizacije baštine koja donosi višestruku korist lokalnoj zajednici i privredi”, saopšteno je u Savetodavnom panelu  Programa “7 Najugroženijih”.

 

Decenija čuvanja ugroženog nasleđa širom Evrope

 

Program 7 najugroženijih ove godine slavi desetogodišnjicu. Od početaka 2013. godine, odabrano je 56 ugroženih spomenika i lokaliteta nasleđa iz 31 zemlje širom Evrope. Pored toga 2016. godine Venice Lagoon in Italy je proglašena za najugroženije mesto nasleđa u Evropi; u 2022 god. the Board of Europa Nostra proglasio je rich and diverse heritage in Ukraine najugroženijim nasleđem u celoj Evropi.

 

Program 7 najugroženijih je deo kampanje civilnog društva za spas ugroženog evropskog nasleđa. Materijalno i nematerijalno nasleđe širom Evrope ispunjava uslove za Program 7 najugroženijih, bez obzira da li je u javnoj ili privatnoj svojini. Biti na listi služi kao katalizator za akciju i kao podsticaj za mobilizaciju neophodne javne ili privatne podrške. Na kraju, program pomaže u podizanju svesti; takođe obuhvata i neguje osećaj evropskog identiteta i osećaj pripadnosti široj Evropskoj zajednici.

 

Program 7 najugroženijih vodi Europa Nostra u partnerstvu sa European Investment Bank Institute uz podršku programa Evropske unije Kreativna Evropa.

 

Poziv za nominacije Programa 7 najugroženijih 2024. biće otvoren u maju 2023. godine.

 

 

 

Evropa Nostra

Evropa Nostra je evropski glas civilnog društva posvećenog očuvanju i promovisanju kulturnog i prirodnog nasleđa. To je panevropska federacija nevladinih organizacija za nasleđe, podržana od strane široke mreže javnih institucija, privatnih kompanija i pojedinaca, koja pokriva preko 40 zemalja. Prepoznata je kao najveća i najreprezentativnija mreža baštine u Evropi, koja održava bliske odnose sa Evropskom Unijom, Savetom Evrope, Uneskom I drugim međunarodnim institucijama. Osnovana 1963.godine, Evropa Nostra ove godine slavi 60 godina svog postojanja.

Evropa Nostra vodi kampanje za spas evropskih spomenika, lokaliteta I pejzaža, posebno kroz Program 7 Najugroženijih i odaje priznanje kroz Evropske nagrade za kulturno nasledje / Nagrade Evropa Nostra. Evropa Nostra aktivno doprinosi definisanju i implementaciji evropskih strategija i politika u vezi sa nasleđem, kroz participativni dijalog sa evropskim institucijama i koordinaciju Evropske alijanse za nasleđe.

Evropa Nostra je među zvaničnim partnerima inicijative Novi evropski Bauhaus koju je razvila Evropska komisija i regionalni je kopredsedavajući Mreže za klimatsko nasleđe za Evropu i  Zajednicu nezavisnih država Komonvelta.

 

 

Institut  Evropske investicione banke

Institut  Evropske investicione banke (EIB-I) osnovan je u okviru EIB grupe (Evropska investiciona banka i Evropski investicioni fond) da promoviše i podržava društvene, kulturne i akademske inicijative sa evropskim zainteresovanim stranama i širom javnosti. To je ključni stub angažovanja EIB grupe u zajednici i građanstvu. Više informacija na  http://institute.eib.org/

 

 

Kreativna Evropa

Kreativna Evropa je program Evropske Unije koji podržava kulturne i kreativne sektore, omogućavajući im da povećaju svoj doprinos evropskom društvu, ekonomiji i životnom okruženju. Sa budžetom od 2,4 milijarde eura za 2021-2027, podržava organizacije u oblasti nasleđa, scenske umetnosti, likovne umetnosti, interdisciplinarnih umetnosti, izdavaštva, filma, televizije, muzike i video igara, kao i desetine hiljada umetnika, kulturne i audiovizuelne profesionalce.