Kulturno nasleđe vredi Jugoistočnoj Evropi

04.06.2017

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da će Beograd od 15. do 17. juna biti domaćin velike konferencije: Kulturno nasleđe vredi Jugoistočnoj Evropi (Cultural Heritage Counts for South-East Europe), kao i dana podsticanja saradnje i stručne razmene nazvanim: “Obrazovanje i učešće građana”, koje organizuju panevropska mreža za kulturno nasleđe Evropa Nostra, Udruženje građana Evropa Nostra Srbija i Mreža za nasleđe Jugoistočne Evrope, a u partnerstvu sa programom Kreativna Evropa, Evropskom Unijom i Međunarodnim savetom muzeja - region Jugoistočne Evrope (ICOM SEE) .

 

Ovaj događaj okupiće internacionalne stručnjake i zainteresovane učesnike koji će imati priliku da diskutuju o izveštaju Kulturno nasleđe vredi Evropi i evropskim iskustvima, te da iniciraju širu diskusiju istraživača, radnika i kreatora politika u polju kulturnog nasleđa u Srbiji i na Zapadnom Balkanu o integralnom pristupu u kontekstu održivog korišćenja i doprinosa kulturnog nasleđa društvu, formulisanju specifičnih argumenata za lobiranje politika koje uključuju nasleđe kao resurs, kao i pokretanju istraživanja vezanih za specifičan kontekst kulturnog nasleđa u razvoju društva u Srbiji, te omoguće tačke kontakata i razmene sa savremenim evropskim praksama iz oblasti nasleđa. Organizatori skupa takođe imaju želju da podele nove perspektive i inovativne prakse iz Jugositočnog dela Evrope sa brojnim kolegama i partnerima iz evropske mreže.

 

Konferencija je organizovana usled čak četiri značajna povoda:

 

1. Javne prezentacije prevoda na srpski jezik pomenutog evropskog izveštaja sa strateškim preporukama: “Kulturno nasleđe vredi Evropi”. Izveštaj je, zajedno sa inspirativnim predavanjima o metodama i pristupima merenju uticaja nasleđa, diskusijama o značaju i primenama ideja i saznanja iz izveštaja u konteksu Jugoistočne Evrope, pripremila Evropa Nostra Srbija uz podršku Delegacije Evropske Unije u Srbiji.

 

2. Proslave nagrade Evropske Unije i Evropa Nostre za nasleđe za 2016. godinu dodeljene izuzetnoj studiji konzervacije i revitalizacije kamenog sela Gostuša u pirotskom kraju u Srbiji. Ovom prilikom će biti predstavljeni i drugi odabrani projekti i pojedinci kojima je ista nagrada dodeljivana od 2005. godine do danas, kao i druge inicijative u oblasti kulturog nasleđa u Jugoistočnoj Evropi koje su pozitivno uticale na socio-ekonomski razvoj regije.

 

3. Priprema za Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018. sa fokusom na mogućnosti učešća zemalja Jugoistočne Evrope i potencijalnoj saradnji zemalja članica Evropske Unije i zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj Uniji.

 

4. Dana stručne razmene i učenja namenjeni članovima Evropa Nostre i partnerima sa posebnim fokusom na obrazovanje i angažovanje građana u polju kulturnog nasleđa, koji će stvoriti prostor i inspirativan sadržaj za napredovanje i edukaciju menadžera organizacija u polju nasleđa da podele svoja iskustva, diskutuju i uče zajedno