Upravni odbor

Irina Subotić

Predsednica

Irina Subotić je potpredsednica i član Upravnog odbora panevropske organizacije Europa Nostra, i predsednica Evropa Nostra Srbije. Doktor je istorije umetnosti, predaje na master programima Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Bila je decenijama kustos Muzeja savremene umetnosti i Narodnog muzeja u Beogradu. Organizovala brojne izložbe avangardne i moderne umetnosti, učestvovala na mnogim kongresima i simpozijumima u zemlji i svetu i objavila više studija i monografija. Član više nacionalnih i međunarodnih stručnih i nevladinih organizacija: AICA, ICOM. Pored istorije savremene umetnosti posebna polja interesovanja, rada i istraživanja su joj muzeologija, muzejska edukacija i angažovanje civilnog sektora u zaštiti i promovisanju kulturnog nasleđa.

irina@europanostraserbia.org

Višnja Kisić

Generalni sekretar

Višnja je istoričarka umetnosti, kustoskinja, master kulturnog menadžmenta i politike, kao i doktorant i saradnik u nastavi Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, sa posebnim interesovanjem za politike, upravljanje i interpretaciju nasleđa. Motivišu je ideje humanijeg, pravednijeg i raznolikog sveta i korišćenja nasleđa radi razumevanja među ljudima i podsticanja pozitivnih društvenih promena – koje su okosnica rada ENS-a. Kao generalni sekretar Evropa Nostra Srbije od 2011. godine zadužena je za razvoj organizacije, vođenje timova i osmišljavanje i vođenje pojedinačnih programa, projekata i inicijativa. Profesionalno je vezana za Srbiju i region, ali inspiraciju dobija od ljudi i mesta širom sveta. Međunarodna okruženja, kao što su Muzej umetnosti i arheologije u Kolumbiji;Kolekcija Pegi Gugenhajm; Venecijiansko bijenale; Evropa Nostra i Narodni muzej u Beogradu - gde je stažirala i radila obogatila su je susretima sa raznolikim ljudima, praksama i perspektivama.

visnja@europanostraserbia.org

 

Milan Popadić

Član upravnog odbora

Milan je naučni saradnik i predavač na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pri Seminaru za muzeologiju i heritologiju Odeljenja za istoriju umetnosti. Bavi se pojmovnim određenjima problema baštine, te tumačenjem istorijskih i savremenih modela baštinskih praksi. Kada istražuje probleme baštine i baštinjenja, Milan traga za činiocima koji preobražavaju vrednosti prošlosti u vrednosti savremenog doba. Potom, trudeći se da sledi dobru humanističku tradiciju, piše o tome.

milan@europanostraserbia.org

Aleksandar Stanojlović

Član upravnog odbora

Kao arhitekta i član upravnog odbora Evropa Nostra Srbije, učestvuje u vizuelnom oblikovanju projekata, specijalizujući se za prostorne vizuelizacije i primenjenu kartografiju. Koordinira program Evropa Nostre ENtopija u Srbiji - mrežu ruralnih i malih urbanih naseobina koja je u nastajanju i početnoj fazi razvoja. Grafički dizajnirao priloge za projekte "Uživam i čuvam", "Jevremova ulica susreta" i druge.

aleksandar@europanostraserbia.org

Nikola Krstović

Član upravnog odbora

Nikola Krstović doktorirao je na Katedri za istoriju umetnosti iz oblasti  muzeologije i heritologije. Ima zvanje višeg kustosa i zadužen je za programe i međunarodnu saradnju Muzeja na otvorenom Staro selo u Sirogojnu nominovanog za EMYA 2014. Učestvovao je u EU projektu Senjski Rudnik-ekomuzej i mnogim nacionalnim i regionalnim projektimau oblasti kulturne baštine.  Koautor je mreže muzeja jugozapadne Srbije Vašar baštine. Za projekat Kuće Zlatibora od XIX veka do danas dobio posebno priznanje žirija EU Heritage Awards 2012. Autor je knjige Muzeji na otvorenom: živeti ili oživeti svakodnevicu kao i brojnih naučnih i stručnih radova. Glavni je urednik međunarodnog zbornika Muzeji na otvorenom . Gostujući je predavač na Katedri za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i član CMiH-a, AEOM-a, upravnog odbora Europa Nostra Srbija i programskog saveta MIJ.

nikola@europanostraserbia.org

kontakti

Evropa Nostra Srbija
Francuska 16
11 000 Beograd
Srbija
info@europanostraserbia.org
+381 63 686 647