press kutak

14.10. 2014

Poziv za novinare na konferenciju  povodom ulaska Sinagoge u Subotici na listu programa „7 najugroženijih“ spomenika u Evropi