Angažovanje civilnog sektora u upravljanju nasleđem

04.10.2014

Angažovanje civilnog sektora u izgradnji zajedništva kroz razumevanje, razvoj, menadžment i očuvanje kulturnog nasleđa Zapadnog Balkana

Angažovanje civilnog sektora u upravjanju nasleđem je projekat čiji je cilj podizanje opšte svesti o vrednosti i značaju kulturnog nasleđa za razvoj i izgradnju društva i zajednica, kao i jačanje učešća organizacija civilnog društva i svih kulturnih delatnika u oblasti očuvanja kulturnog nasleđa.

Specifični ciljevi projekta su:

-       Jačanje saradnje, i mrežnih kapaciteta civilnog sektora na inter-regionalnom nivou i na širem evropskom nivou

-       Razvijanje inter-regionalnih inicijativa u oblasti kulture radi unapređenja razumevanja, promovisanja, kao i praktične konzervatorske i restauratorske aktivnosti u oblasti kulturnog nasleđa

-       Podsticanje komunikacije i partnerstva između kulturnih poslenika na svim nivoima, uključujući i lokalne vlasti/opštine, obrazovne ustanove, i druge institucije

-       Podizanje profila i razumevanja značaja kulturnog nasleđa u svim delovima društva putem promovisanja raznovrsnih programa s ciljem podizanja svesti o potrebi očuvanja kulturnog nasleđa

-       Stvaranje mreže stručnih kulturnih poslenika iz oblasti koja se tiču kulturnog nasleđa, a koji se mogu mobilisati za učešće u ovim aktivnostima na celoj teritoriji Zapadnog Balkana.

 

Projekat je realizovan kroz istraživanje formalnih i neformalnih edukativnih programa vezanih za nasleđe u svakoj od zemaja učesnica u projektu, učešće u Danima evropske baštine, specijalističke radionice iz tradicionalnih tehnika gradnje i restauracije, radionice sa decom, treninge za aktere nevladog sektora koji žele da se bave zaštitom, menadžmentm i promocijom nasleđa, štampanje publikacije iz oblasti zaštite kulturnog nasledja.

Nosilac projekta je Transilvania Trust iz Rumunije, dok su partneri Evropa Nostra Srbija, Europa Nostra (pan-evropska organizacija), Cultural Heritage Without Borders (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo), Expeditio (Montenegro), Emancipimi Civil Ma Ndryshe (Kosovo).

Projekat su finansijski podržali Evopska komisija: Generalni direktorat za proširenje i Headley Trust iz Velike Britanije.