BUĐENJE BEDEMA

04.10.2014

(D)oživite istoriju na nesvakidašnji način! Prošetajte bedemima Novog Pazara rame uz rame sa Isa Beg Ishakovićem i njegovom svitom!

Buđenje bedema je projekat kojim je implementiran „living history“ (oživljavanje istorije) koncept sa ciljem rehabilitacije nasleđa Novog Pazara. Inspiracija za događaj proistekla je iz projekta banke Intesa „Mesto koje volim“ kojim su novopazarski bedemi restaurirani i na koji se Buđenje bedema nadovezalo sa ciljem da još više približi javnosti značaj kulturnog nasleđa Novog Pazara.  To je učinjeno upravo kroz  “living history” jer  ovakav  pristup teži svežijim i modernijim idejama koje se kreću u pravcu što interaktivnijeg pristupa i nastoji da oživi  konkretan istorijski događaj, lik ili duh određene epohe koristeći se autentičnim kostimima i aktivnostima zasnovanim na istorijskim izvorima.

Istraživčki rad na projektu, njegova priprema i realizacija osvarena je u saradnji sa lokalnim institucijama, organizacijama i partnerima čime je lokalno stanovništvo uključeno u život zajednice i podstaknuto na aktivno delovanje, dok je širem stanovništvu grada povećana svest o potencijalima kulturnog nasleđa Novog Pazara.

Projekat “Buđenje bedema” je izveden 18. maja u Novom Pazaru u sklopu Noći muzeja. Posetioci su imali priliku da se upoznaju sa oživljenim istorijskim ličnostima iz perioda osmanske vladavine u 15. veku i da dobiju uvid u istorijske prilike tog vremena kao i da osete kako se tada živelo. Likove Isa-beg Ishakovića, njegove žene, njenih sluškinja, dva vojnika u pratnji Isa-bega – spahije i mustahfizija i glasnika tumačili su mladi glumci iz dramske trupe “Joj evo ih ovi”.

Projekat je izveden od strane Evropa Nostra Srbije a finansijski podržan od Intesa banke.

Autorke i koordinatorke projekta su Sara Sopić, Ana Sakić i Ivana Zarić.