Divan: Novi izazovi, trendovi i pristupi u upravljanju istorijskim gradskim četvrtima

24.07.2018

 

 

Divan Novi izazovi, trendovi i prisupi u upravljanju istorijskim gradskim četvrtima

07.08.2018. u 19h, PROSTOR, Beogradska 11, Petrovaradin

 

Fokus četvrtog Divana su istorijski gradski predeli - sve one četvrti i delovi grada koji predstavljaju specifične istorijske celine u kojima volimo da boravimo, šetamo i izgubimo se kao lokalci ili da ih posećujemo kao turisti. Upravo ovi istorijski predeli tema su mnogobrojnih savremenih diskusija u okviru struke zaštite nasleđa, urbanizma, sociologije grada, geografije, ekologije, turizma i ekonomije. Da li sve u njima treba i možemo da zaštitimo? Kako sačuvati ne samo pojedinačne zgrade koje su biseri arhitekture, već i urbanu strukturu, atmosferu, različite slojeve sećanja i društvenih odnosa koji čine ove četvrti? Kako omogućiti smislen i održiv ekonomski i turistički razvoj ovih mesta, uz čuvanje javnih prostora i javnog interesa? Kako upravljati ovim prostorima kroz saradnju različitih resora i uz učešće zainteresovanih građana?

 

Sve su ovo pitanja o kojima ćemo divaniti u utorak 07. avgusta, u 19h na novom mestu kulture u Podgrađu, “PROSTOR”-u. Gosti će nam biti stručnjaci iz Britanije, Potrugala, Holandije i Srbije koji u svom svakodnevnom poslu nailaze na brojne izazove i nalaze nova rešenja za upravljanje istorijskim gradskim predelima: prof. dr Ana Pereira Roders, iz Univerziteta u Ejndhovenu koja je osnivačica Globalne observatorije za istorijske urbane pejzaže; Adam Vilkinson, direktor fondacije Svetsko nasleđe Edinburg koja upravlja istorijskim jezgrom grada Edinburga; dr Lus Veldpaus, istraživačice u oblasti studija urbanizma, arhitekture i kulturnog nasleđa na Univerzitetu u Njukastlu; i Katarina Maksimov, arhitekta konzervator Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada. Divan će moderirati dr Višnja Kisić, generalna sekretarka organizacije Evropa Nostra Srbija i menadžerka projekta Slučaj Petrovaradin, a jezik Divana biće engleski.

 

Divan se dešava kao deo javnih programa u okviru projekta Slučaj Petrovaradin i Međunarodne letnje akademije o upravljanju istorijskim gradskim predelima u Petrovaradinu, koja se održava od 6. do 13. avgusta u Podgrađu Petrovaradinske Tvrđave. Tokom Akademije, 30 mladih stručnjaka iz 26 zemalja sa svih pet kontinenata, radiće u Petrovaradinu uz ključne lokalne stručnjake i vodeće praktičare i teoretičare za upravljanje istorijskim gradskim predelima širom Evrope. Kroz direktan terenski rad oni će osmišljavati scenarije razvoja, projekte i preporuke za područje Tvrđave i njenog Podgrađa.

 

Projekat Slučaj Petrovaradin sprovode Evropa Nostra Srbija, Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi sad i Fakultet za sport i turizam Novi Sad, u partnerstvu sa međunarodnim organizacijama Edinburgh World Heritage, Europa Nostra, i Globalnom opservatorijom za istorijske gradske predele pod okriljem UNESCO-a. Projekat se sprovodi u okviru Evropske godine kulturnog nasleđa 2018 i Novi Sad 2021 Evropske prestonice kulture, a finansijski je podržan od strane britanske fondacije The Headley Trust i Fondacije NS2021.

 

Govornici:

Ana Pereira Roders je vanredna profesorka studija kulturnog nasleđa i održivosti na Tehnološkom univerzitetu u Ejndhovenu i gostujuća profesorka na Univerzitetu u Luvenu i Ližu u Belgiji. U svojim istraživanjima se bavi susretom arhitekture, urbanizma, prava, ekologije i novih tehnologija na polju zaštite i upravljanja istorijskim gradskim jezgrima u gradovima širom sveta koji su na UNESCO listi svetskog nasleđa, a jedna je od osnivača i rukovodilac Globalne opservatorije za istorijske gradske predele.

Lus Veldpaus je arhitektica koja je svoja interesovanja za kulturno nasleđe i urbanizam razvijala kroz mnogobrojne međunarodne projekte i doktorat posvećen pristupima upravljanja istorijskim gradskim predelima. Trenutno radi kao istraživačica na Univerzitetu u Njukastlu, i kao predavač na studijama konzervacije i upravljanju istorijskim gradskim predelima na Univerzitetu u Njukastlu i Univerzitetu u Duramu.

Adam Wilkinson je direktor fondacije Svetsko nasleđe Edinburga (Edinburgh World Heritage), organizacije koja je odgovorna za upravljanje istorijskim jezgrom grada Edinburga koje je upisano na UNESKO Listu svetske baštine. U svom svakodnevnom radu Adam primenjuje integrativni pristup upravljanju istorijskim četvrtima, i balansira interese i potrebe lokalnih vlasti, investitora, udruženja, turističkog sektora, kreativnih industrija, javnih ustanova i građana.

Katarina Maksimov je arhitekta konzervator u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada od 2006, sa iskustvom u mnogobrojnim projektima i studijama rehabilitacije i konzervacije nasleđa na teritoriji Novog Sada. Trenutno radi na velikom projektu obnove Podgrađa Petrovaradinske tvrđave kao i na budućem planu upravljanja Petrovaradinskom tvrđavom.  

Moderatorka:

Višnja Kisić je generalna sekretarka udruženja Evropa Nostra Srbija, i inicijatorka mnogobrojnih projekata upravljanja, revitalizacije i interpretacije kulturnog nasleđa u Srbiji, regionu i Evropi. Istraživačica je u oblasti studija kulturnog nasleđa i kulturnih politika, i predavač na UNESCO katedri za Kulturnu politiku i menadžment u Beogradu, kao i gostujući predavač na univerzitetima u Lionu, Upsali i Geteburgu.