ISTRAŽIVAČKI RAZGOVORI: Pojam “zajedničkog” u istoriji i nasleđu Kulturne strategije za inkluzivnije istorijske svesti

13.11.2018

19.11.2018. Kulturni centar Magacin, Kraljevića Marka 4

13:30 – okupljanje uz kafu i kratke filmove

14-16:30h - razgovor

 

Što se više nasleđe i istorija koriste kao snage fragmentacije u državama i regijama širom sveta, sve je istaknutija želja da se konceptualizuje i ojača ideja "inkluzivnog", "zajedničkog", "udruženog" i "deljenog" nasleđe i istorija. Implicitno, i nasleđe i istorija su uvek zamišljeni i nametnuti za određenu društvenu grupu ili društvo. Međutim, lokalni pokreti i transnacionalni globalni trendovi već decenijama dovode u pitanje hegemonu ideju nacionalne istorije i nasleđa kao zajedničke i određujuće za sve građane. Oni istovremeno zahtevaju koncipiranje ideje zajedničkog nasleđa i deljenog istorijskog iskustva, na način koji transgresira okvire nacionalnih država. Ambicije takvog koncepta teže da istovremeno postanu supstitut univerzalističkim kosmopolitskim diskursima, izađu izvan isključivih nacionalističkih identitetskih politika i prevaziđu radikalnu fragmentaciju istorijskih iskustava. Brojne međunarodne konvencije, politike, projekti i programi svedoče o ovoj želji, želji koja je uticala na rad brojnih aktivista, istraživača, istoričara, umetnika i kustosa na Balkanu nakon raspada SFR Jugoslavije. Istovremeno, slični procesi zajedničkog identiteta kroz nasleđe i istoriju odvijaju se na nivou Evropske unije, gde se kontra-balans za političke i ekonomske krize sve više traži u zajedničkom evropskom nasleđu i identitetu.

 

Istraživački razgovori u Beogradu u organizaciji Evropa Nostre Srbija, Fargfabriken iz Stokholma, Letonskog centra za savremenu umetnost iz Rige i Kulturnog centra Baltičkog mora iz Gdanjska nastojaće da mapiraju, diskutuju i istraže različite načine konceptualizacije zajedničkog u istoriji i nasleđu, kao i da razgovaraju o raznovrsnim pristupima u radu sa pojmovima zajedničke istorije i nasleđa u istraživanju, kustoskoj i umetničkoj praksi.

 

Koji novi identiteti i društvene granice se artikulišu kroz ove radnje? Kako se oni formulišu u regionu Baltičkog mora i regiona Balkana i koje su (ne) mogućnosti regionalne istorije i nasleđa? Kako istorijski, muzejski i umetnički diskursi i prakse konceptualizuju i funkcionišu sa pojmom zajedničkog nasleđa i istorije?Kako inkorporirati pluralizme i neslaganja u ideje zajedničkog regionalnog nasleđa i istorije?

 

Učesnici razgovora:

Milena Dragićević Šešić, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Dubravka Stojanović, Filozofski fakultet u Beogradu

Marija Đorđević, Univerzitet u Hildeshajmu

Marijana Cvetković, platforma Zajedničko.org

Tatjana Cvetičanin, Balkanska muzejska mreža

Magdalena Zakrzevska-Duda, Baltički kulturni centar

Solvita Krese, Litvanski centar za savremenu umetnost

Daniel Urej, Fargfabriken Stokholm

Višnja Kisić, Evropa Nostra Srbija

 

 

Razgovor se realizuje u okviru projekta “Zajednička istorija”, multidisciplinarnog projekta koji kritički povezuje i umetnički interpretira različite reakcije na izbegličku situaciju koja utiče, oblikuje i deli države članice Evropske unije. Istraživanje ovog fenomena se sprovodi kroz umetnička tumačenja - stvorena kroz preplitanje umetnika u Švedskoj, Poljskoj i Letoniji i umetnika koji su nedavno stigli kao izbeglice - s ciljem istraživanja i vizuelizacije kako se iskustva migracije i integracije spajaju u zajedničke istorije.

 

Više o projektu možete pročitati : www.sharedhistory.eu

 

Informacije o partnerima:

Färgfabriken, Stockholm, www.fargfabriken.se

Latvian Centre for Contemporary Art, Riga, www.lcca.lv

The Baltic Sea Cultural Centre, Gdansk, www.nck.org.pl

 

Partner istraživačkog razgovora u Beogradu:

Europa Nostra Serbia, www.europanostraserbia.org