KULTEMA

04.10.2014

logo cultema_

KULTEMA - Kulturna vrednost za održivo teritorijalno upravljanje i marketing


Projekat Kultema okuplja partnere iz zemalja Jugoistočne Evrope, od Itaije i Austrije do Grčke, a ima za cilj povećanje investicija u kulturno nasleđe i korišćenje kulturnih vrednosti za dugoročni razvoj i regeneraciju malih mesta i regija. Tim Evropa Nostra Srbije bio je deo međunarodnog odbora koji je evaluirao rezultate i kvalitet projekta Kultema i davao preporuke za budući nastavak aktivnosti, u periodu od septembra do decembra 2013. godine.

Ideja Kulteme je da se pronađu odgovarajući putevi do ozbiljnih, zainteresovanih investitora, da se prenesu najuspešnija iskustva evropske prakse, iz onih sredina koje su uspele ne samo da zaštite kulturne vrednosti na svojim teritorijama, već da primenom aktuelnih modela upravljanja osiguraju nove ekonomske, društvene, samim tim i razvojne kapacitete zasnovane na kulturnom i prirodnom nasleđu.

Ovaj jedinstveni primer multilateralne saradnje državnih institucija, regionalnih vlasti, lokalnih zajednica, profesionalnih organizacija i nevladinog sektora sa istaknutim evropskim stručnjacima, ukazuje na objedinjeni i usaglašeni pristup upravljanju kulturnim nasleđem i ekosistemima sa naglaskom na lokalnom i regionalnom razvoju.

Projekat Kultema ističe potrebu za uspostavljanjem novih metoda upravljanja oslonjenih najpre na lokalne vlasti i njihove inicijative, sa posebnim osvrtom na Ljubljanski proces usmeren ka revalorizaciji i rehabilitaciji regionalne baštine Jugoistočne Evrope, pod pokroviteljstvom Saveta Evrope. Projekat naglašava značaj metodologije kojom se identifikuju adekvatni prostori u regiji, a zatim stimulišu domaća javnost, lokalne društvene strukture i javni i privatni sektori kao realizatori projekata i garanti održivog razvoja.

Preko 300 lokaliteta Jugoistočne Evrope tokom dvogodišnjeg projekta identifikovano je i anlizirano u bazi podataka. U okviru projekta u Srbiji je sprovedeno istraživanje kulturnog nasleđa u opštinama Žagubica i Despotovac, s namerom da se na jednom mestu sumiraju stečena znanja o kulturnom, ali i o prirodnom nasleđu, s naglaskom na njihov potencijal i značaj za dalji ekonomski i kulturni razvoj ovog dela Srbije.U Ministarstvu kulture Republike Srbije otvorena je kancelarija za dalje sprovođenje projekta koja će raditi uz podršku Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Centralnog instituta za konzervaciju.

logo see   ogo ministarstvo kulture

Sajt projekta: www.cultema.eu