Muzeji i edukacija

11.01.2018

- ka unapređenju saradnje muzeja i škola

Muzeji i edukacija naziv je stručnog skupa koji 18.12.2017. u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu, organizuju Muzejsko društvo Srbije i Sekcija muzejskih pedagoga, u saradnji s Fondacijom POINT i Evropa Nostrom Srbija. Skup okuplja muzejske pedagoge, prosvetne i kulturne radnike, u nastojanju da se razmene iskustva, prakse i ideje za unapređenje međuresorne saradnje obrazovnih ustanova i muzeja u Srbiji.

Pored toga što ovim skupom želimo da ukažemo na važnost međuresorne saradnje u uključivanju dece u kulturni život – negovanje potreba i stvaranje kulturnih navika, te time i razvoj publike – ključna razmatranja obuhvatiće i višeslojne dimenzije mogućih uticaja muzeja na odrastanje, razvoj i obrazovanje dece u savremenom dobu.

Program obuhvata prezentaciju saradničkih modela škola i muzeja koji postoje u Hrvatskoj i Sloveniji, kao i predstavljanje primera, problema i prepreka na koje nailazimo u Srbiji – kako iz perspektive muzejskih radnika, tako i iz ugla predstavnika škola.

Jedan od rezultata skupa jezagovarački dokument o saradnji muzeja i škola, nastao na osnovu prethodnih diskusija i zaključaka na samom skupu. Ovaj dokument biće upućen donosiocima odluka kako bi se podstaklo sistemsko unapređenje međuresorne saradnje, u cilju omogućavanja što većem broju dece da obogate svoje odrastanje kroz učešće u saradničkim programima muzeja i vrtića/škola.

Skup se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada, i Fondacije “Novi Sad 2021”.

- ka unapređenju saradnje muzeja i škola

Muzeji i edukacija naziv je stručnog skupa koji 18.12.2017. u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu, organizuju Muzejsko društvo Srbije i Sekcija muzejskih pedagoga, u saradnji s Fondacijom POINT i Evropa Nostrom Srbija. Skup okuplja muzejske pedagoge, prosvetne i kulturne radnike, u nastojanju da se razmene iskustva, prakse i ideje za unapređenje međuresorne saradnje obrazovnih ustanova i muzeja u Srbiji.

Pored toga što ovim skupom želimo da ukažemo na važnost međuresorne saradnje u uključivanju dece u kulturni život – negovanje potreba i stvaranje kulturnih navika, te time i razvoj publike – ključna razmatranja obuhvatiće i višeslojne dimenzije mogućih uticaja muzeja na odrastanje, razvoj i obrazovanje dece u savremenom dobu.

Program obuhvata prezentaciju saradničkih modela škola i muzeja koji postoje u Hrvatskoj i Sloveniji, kao i predstavljanje primera, problema i prepreka na koje nailazimo u Srbiji – kako iz perspektive muzejskih radnika, tako i iz ugla predstavnika škola.

Jedan od rezultata skupa jezagovarački dokument o saradnji muzeja i škola, nastao na osnovu prethodnih diskusija i zaključaka na samom skupu. Ovaj dokument biće upućen donosiocima odluka kako bi se podstaklo sistemsko unapređenje međuresorne saradnje, u cilju omogućavanja što većem broju dece da obogate svoje odrastanje kroz učešće u saradničkim programima muzeja i vrtića/škola.

Skup se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada, i Fondacije “Novi Sad 2021”.