Naši partneri

Kroz naše programe i projekte učvrstili smo saradnju sa raznovrsnim kulturnim i obrazovnim institucijama, institucijama za zaštitu nasleđa, udruženjima građana i privatnim sektorom. Profili naših partnera variraju od pojedinaca i lokalnih građanskih udruženja, do univerziteta i međunarodnih organizacija. Bez obzira na raznovrsne profile naših partnera, kroz zajednički trud, razmenu znanja i sistematizaciju ideja postižemo pozitivne rezultate.

Ukoliko želite da podnesete zahtev za partnerstvo ili razvijete neku od ideja uz našu pomoć, kontaktirajte nas putem e-maila: info@europanostraserbia.org

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

INSTITUCIJE

UDRUŽENJA GRAĐANA