Tim ENS

Tim Evropa Nostra Srbija je čine stručnjaci različitih disciplina – kustosa, konzervatora, istoričara umetnosti, arheologa, antropologa, arhitekata, menadžera, inženjera, menadžera kulture, pravnih savetnika, turizmologa i ekonomista – sa zajedničkim ciljem očuvanja nasleđa, angažovanih na projektima, programskim aktivnostima i edukaciji.

Evropa Nostru Srbija vode predsednik, generalni sekretar i 5 aktivnih članova upravnog odbora. Pored toga, članovi našeg tima i saradnici su angažovani na projektima i programskim aktivnostima.

 

Irina Subotić

Predsednica

Irina Subotić je potpredsednica i član Upravnog odbora panevropske organizacije Europa Nostra, i predsednica Evropa Nostra Srbije. Doktor je istorije umetnosti, predaje na master programima Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Bila je decenijama kustos Muzeja savremene umetnosti i Narodnog muzeja u Beogradu. Organizovala brojne izložbe avangardne i moderne umetnosti, učestvovala na mnogim kongresima i simpozijumima u zemlji i svetu i objavila više studija i monografija. Član više nacionalnih i međunarodnih stručnih i nevladinih organizacija: AICA, ICOM. Pored istorije savremene umetnosti posebna polja interesovanja, rada i istraživanja su joj muzeologija, muzejska edukacija i angažovanje civilnog sektora u zaštiti i promovisanju kulturnog nasleđa.

irina@europanostraserbia.org

Katarina Živanović

Generalna sekretarka

Katarina ima dvadesetogodišnje iskustvo u razvoju muzejskih postavki, izradi menadžment planova za kulturna dobra na Listi svetske baštineupravljanju arheološkim nalazištima i muzejima, razvoju kulturno-turističkih atrakcija i edukaciji u oblasti muzeologiji heritologije. Kao arheolog, menadžer u kulturi i muzeolog radeći u različitim sektorima i resorima Katarina je svoj profesionalni angažman usmerila ka participativnoj zaštiti, interpretaciji i promociji održivog korišćenja kulturnog nasleđa. Smatra da je za uspešno upravljanje nasleđem neophodno iznova postavljati pitanja šta, kako i za koga radimo, ali još važnije zašto i sa kim to radimo.

katarina@europanostraserbia.org

Višnja Kisić

Članica upravnog odbora

Višnja je istoričarka umetnosti, kustoskinja, master kulturnog menadžmenta i politike, kao i doktorant i saradnik u nastavi Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, sa posebnim interesovanjem za politike, upravljanje i interpretaciju nasleđa. Motivišu je ideje humanijeg, pravednijeg i raznolikog sveta i korišćenja nasleđa radi razumevanja među ljudima i podsticanja pozitivnih društvenih promena – koje su okosnica rada ENS-a. Kao generalni sekretar Evropa Nostra Srbije od 2011. godine zadužena je za razvoj organizacije, vođenje timova i osmišljavanje i vođenje pojedinačnih programa, projekata i inicijativa. Profesionalno je vezana za Srbiju i region, ali inspiraciju dobija od ljudi i mesta širom sveta. Međunarodna okruženja, kao što su Muzej umetnosti i arheologije u Kolumbiji;Kolekcija Pegi Gugenhajm; Venecijiansko bijenale; Evropa Nostra i Narodni muzej u Beogradu - gde je stažirala i radila obogatila su je susretima sa raznolikim ljudima, praksama i perspektivama.

visnja@europanostraserbia.org

 

Milan Popadić

Član upravnog odbora

Milan je naučni saradnik i predavač na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pri Seminaru za muzeologiju i heritologiju Odeljenja za istoriju umetnosti. Bavi se pojmovnim određenjima problema baštine, te tumačenjem istorijskih i savremenih modela baštinskih praksi. Kada istražuje probleme baštine i baštinjenja, Milan traga za činiocima koji preobražavaju vrednosti prošlosti u vrednosti savremenog doba. Potom, trudeći se da sledi dobru humanističku tradiciju, piše o tome.

milan@europanostraserbia.org

Aleksandar Stanojlović

Član upravnog odbora

Kao arhitekta i član upravnog odbora Evropa Nostra Srbije, učestvuje u vizuelnom oblikovanju projekata, specijalizujući se za prostorne vizuelizacije i primenjenu kartografiju. Koordinira program Evropa Nostre ENtopija u Srbiji - mrežu ruralnih i malih urbanih naseobina koja je u nastajanju i početnoj fazi razvoja. Grafički dizajnirao priloge za projekte "Uživam i čuvam", "Jevremova ulica susreta" i druge.

aleksandar@europanostraserbia.org

Jovana Nedeljković

Koordinatorka komunikacije

Jovana je diplomirana istoričarka, koja se usavršavala u kustoskoj praksi na master studijama Curating Art including Managment and Law na Stokholmskom univerzitetu. U gotovo decenijskom iskustvu u muzeološkoj praksi radila je na projektima digitalizacije fotarhiva, sarađivala na više izložbi i projekata u zemlji i inostranstvu. Njeno polje intresovanja su studije sećanja, spomeničko nasleđe SFRJ, kao i medijacija i propitivanje jugoslovenskog nasleđa kroz savremene umetničke prakse.

jovanica.nedeljkovic86@gmail.com

 

Milena Gnjatović

Interesujući se za oblast kulture sećanja, ličnih i mikroistorija sa jedne, a zatim i kulturnog menadžmenta, edukacije mladih i načina predstavljanja baštine drugima sa druge strane, u organizaciji Evropa Nostra Srbija našla je prostora da poveže svoja interesovanja. U ovoj organizaciji ona se bavi projektima edukacije i podizanja svesti o važnosti kulturnog nasleđa, dok je istovremeno zadužena i za odnose s javnošću u okviru tima ENS. Sa koleginicom Isidorom Stanković koordinator je projekta Virtuelno baštinjenje toposa Beograda, namenjenog edukaciji mladih Beograđana o baštini. U bavljenju baštinom je inspirše momenat kada osoba prepozna sebe dok otkriva značaj baštine. Kada se osoba prepozna u uspomenama koje grad čuva, kolekciji starih fotografija ili priči koja je podstiče da istraži svoje poreklo i zapiše ga čuvajući ga za budućnost. Najzad, inspiriše je njena lična baština i želja da tu inspiraciju dobiju i drugi.

milena@europanostraserbia.org

Igor Pucarević

Igor kao diplomirani pravnik i master kulturne politike i menadžmenta radi kao konsultant, istraživač i menadžer projekata iz oblasti kulture, omladine, visokokog obrazovanja, EU integracijama, odgovornost i i dobrogupravljanja. Veruje da priče pokreću ljude i zajednice, a da muzeji i kulturno nasleđe u Srbiji imaju mnogo neispričanih inspirativnih priča. Deo je ENS tima da bi se te priče pročule.

igor@europanostraserbia.org

Tijana Zebić

Tijana je deo tima koji radi na projektu Čitam Čitaš, a koji za cilj ima revitalizaciju prostora nekadašnje Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu kroz popularizaciju čitanja i knjige kao medija. Student je istorije umetnosti, a najviše je se bavi proučavanjem kulturne baštine i vizuelne kulture XIX veka u Srbiji. Inspirisana idejama i vizijama, Tijana smatra da je važno podizati svesti o značaju kulturne baštine.

tijana@europanostraserbia.org

Sara Sopić

Diplomirana istoričarka umetnosti iz Beograda, trenutno angažovana kao kustos stažista u Muzeju istorije Jugoslavije. Angažman u Evropa Nostra Srbiji započela je još za vreme studija radeći na autorskom projektu “Buđenje bedema” koji je za cilj imao interpretaciju Novopazarskih bedema kroz living history model. Saradnju sa ENS nastavila je radom na projektu “Uživam i čuvam ” koji kroz seriju dečijih radionica nastoji da edukuje lokalnu zajednicu o značaju nasleđa kojim su okruženi i na taj način pokrene značajnije promene u društvu. Veruje da je put kulture i nasleđa najbolji put za preobražaj i unapređenje društva koje nam je preko potrebno.

sara@europanostraserbia.org

Ivana Zarić

Istoričarka umetnosti, tokom studija najviše interesovanja pokazala za heritologiju kojom se aktivno i bavi. Smatra da je hermetičnost kulturnog nasleđa i nedostatak komunikacije na relaciji kultura – javnost uopšte, najveća opasnost u Srbiji danas, pa je u skladu sa tim uplovila u profesionalne vode odnosa sa javnošću u multidisciplinarnoj kreativnoj Mikser kući u Beogradu. Rad sa Evropa Nostrom je započela autorskim projektom „Buđenje bedema“ koji je implementirao living history koncept u brigu o kulturnim dobrima, a nastavila je saradnjom na projektu „Uživam i čuvam“ koji poruku o važnosti očuvanja nasleđa prenosi najmlađima. U bavljenju baštinom inspiriše je konstantno otkrivanje novih svetova i uverenje da je nasleđe aktivni i nerazdvojni deo života svih nas, naše pravo, ali i obaveza.

ivana@europanostraserbia.org

Isidora Stanković

Kako se u oblasti kulturnog nasleđa najviše interesuje za teme u vezi sa kulturnim sećanjem i različitim interpretacijama baštine na koje sećanja utiču, njene aktivnosti u okviru Evropa Nostra Srbije su takođe vezane za pomenute oblasti, ali i za podizanje svesti, te edukaciju o baštini. Sa koleginicom Milenom Gnjatović koordinator je projekta Virtuelno baštinjenje toposa Beograda, namenjenog edukaciji mladih Beograđana o nasleđu. Šta je inspiriše u bavljenju baštinom: Trenutak kada neko, podstaknut aktivnostima koje ova organizacija sprovodi, postane svestan postojanja kulturne baštine, te odlučuje da će je čuvati i prenositi kao deo sopstvenog života i sopstvene prošlosti.

isidora@europanostraserbia.org

Kristina Grebenar

Kristina je apsolvent na katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U okviru  Evropa Nostra Srbije radi na projektu “Čitam-Čitaš” od 2013. godine. Projekat Čitam-Čitaš se bavi popularizacijom knjige kao medija i čitanjem krozrevitalizaciju stradale biblioteke na Kosančićevom vencu. Inspiraciju za bavljenje kulturnim nasleđem pronašla je u pričama starih o prošlim vremenima, osećajući se se odgovornom da njihove uspomene sačuva od zaborava i zloupotrebe.

kristina@europanostraserbia.org

Marija Jauković

Za Mariju muzeji i kulturno nasleđe su tačka susreta, kojom se podstiče i neguje dijalog između različitih kultura. U svom radu ističe participativne i inkluzivne pristupe menadžmenta nasleđa. Stekla je zvanje mastera u oblasti nasleđa I muzeologije, a u svom dosadašnjem radu podjednako je sarađivla sa zvaničnim muzejskim i baštinskim institucijama, kao i sa neprofitnim sektorom. Pored saradnje sa Evropa Nostra Srbijom, stalni je člantima ATTIC studios-a, aktivnog u oblasti kutlurne produkcije. Od oktobra 2014. Godine otpočinje sa doktorskim istraživanjem pri univerzitetu u Hildeshajmu (Nemačka),sa fokusom na studije baštine I perfromansa. Muzejii baština mogu da pokrenu društvene promene! Hajde da probamo!

marija@europanostraserbia.org

Mirjana Jemović

Mirjana je odgovorna za projekat Festival knjige Čitam Čitaš, koji je nastao kao studentski projekat, a koji za cilj ima revitalizaciju lokaliteta Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu u Beogradu kroz popularizaciju čitanja i knjige kao medija. Diplomirana je istoričarka umetnosti, a bavi se projektnim menadžmentom i kustoskom praksom, kao i proučavanjem umetnosti XIX veka u Srbiji. Očuvanjem nasleđa se bavi zato što smatra da su kultura i nasleđe osnova jedinstvenog i složnog društva. Inspirisana ljudima, radom i uspesima, njen moto je „Kreni i istraj“!

mirjana@europanostraserbia.org

Stefan Zarić

Kao najmlađi član Evropa Nostra Srbije, Stefan svoje angažovanje započinje kao koordintaor razvoja vebsajta, radeći na vizualizaciji i prevođenju sadržaja. Studije komparativne književnosti i istorije umetnosti započinje u Srbiji, a nakon osvajanja stipendije američkog Stejt Departmenta, uspešno ih i završava na Koledžu umetnosti Univerziteta Minesota, u Mineapolisu. Sa grupom studenata i muzejskih stručnjaka, započeo je projekat „Studenti kustosi“, obučavajući studente u kustosiranju muzeja moderne američke umetnosti Vajzman, u kojem i stažirao godinu dana, organizujući brojne izložbe. Vodeći posetioce kroz muzej i dela Vorhola, Lihtenštajna i O Kifove, inspirisan je konceptom kulturne razmene, gde kustos kao figura medijacije prevodi nacionalni identitet u globalni kontekst. Trenutno, Stefan planira da započne program studenata kustosa i u srpskim muzejima i upiše master studije u Beogradu, kako bi doprineo razvoju i očuvanju baštine u matičnoj zemlji.

stefan@europanostraserbia.org

Tanja Đorđević

Tanja radi na projektu pod nazivom ČitamČitaš, koji se bavi popularizacijom knjige i čitanja putem revitalizacije mesta nekadašnje Narodne bibilioteke na Kosančićevom vencu. Kao student istorije umetnosti, bavi se istraživanjem medjusobnog uticaja vizuelne umetnosti i filma. Teži usavršavanju u oblasti projektnog menadzmenta zato što smatra da smo odgovorni prema sebi i svom identitetu.

tanja@europanostraserbia.org

kontakti

Evropa Nostra Srbija
Francuska 16
11 000 Beograd
Srbija
europa.nostra.serbia@gmail.com
+381 63 654425