Upravni odbor

Irina Subotić

Predsednica

Irina Subotić je potpredsednica i član Upravnog odbora panevropske organizacije Europa Nostra, i predsednica Evropa Nostra Srbije. Doktor je istorije umetnosti, predaje na master programima Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Bila je decenijama kustos Muzeja savremene umetnosti i Narodnog muzeja u Beogradu. Organizovala brojne izložbe avangardne i moderne umetnosti, učestvovala na mnogim kongresima i simpozijumima u zemlji i svetu i objavila više studija i monografija. Član više nacionalnih i međunarodnih stručnih i nevladinih organizacija: AICA, ICOM. Pored istorije savremene umetnosti posebna polja interesovanja, rada i istraživanja su joj muzeologija, muzejska edukacija i angažovanje civilnog sektora u zaštiti i promovisanju kulturnog nasleđa.

irina@europanostraserbia.org

Vesna Marjanović

Generalna sekretarka

Diplomirana pravnica. Predsednica Odbora za kulturu i informisanje Narodne Skupštine Republike Srbije u više mandata. Bila je potpredsednica Komiteta za kulturu, nauku, obrazovanje i medije i potpredsednica Potkomiteta za kulturnu baštinu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i izvestilac za Ugroženu evropsku kulturnu baštinu kao i za dodelu godišnje nagrade za najbolji muzej Saveta Evrope .

vesna.europanostra@gmail.com

 

 

 

 

Katarina Živanović

Članica Upravnog odbora

Katarina ima dvadesetogodišnje iskustvo u razvoju muzejskih postavki, izradi menadžment planova za kulturna dobra na Listi svetske baštineupravljanju arheološkim nalazištima i muzejima, razvoju kulturno-turističkih atrakcija i edukaciji u oblasti muzeologiji heritologije. Kao arheolog, menadžer u kulturi i muzeolog radeći u različitim sektorima i resorima Katarina je svoj profesionalni angažman usmerila ka participativnoj zaštiti, interpretaciji i promociji održivog korišćenja kulturnog nasleđa. Smatra da je za uspešno upravljanje nasleđem neophodno iznova postavljati pitanja šta, kako i za koga radimo, ali još važnije zašto i sa kim to radimo. Katarina je u Upravnom odboru zadužena za razvoj programskih aktivnosti. Katarina je obavlja funkciju generalne sekretarke Evropa Nostra Srbije od 2020. do 2021. godine.

katarina@europanostraserbia.org

Višnja Kisić

Članica Upravnog odbora

Višnja je istoričarka umetnosti, kustoskinja, master kulturnog menadžmenta i politike, kao i doktorant i saradnik u nastavi Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, sa posebnim interesovanjem za politike, upravljanje i interpretaciju nasleđa. Motivišu je ideje humanijeg, pravednijeg i raznolikog sveta i korišćenja nasleđa radi razumevanja među ljudima i podsticanja pozitivnih društvenih promena – koje su okosnica rada ENS-a. Profesionalno je vezana za Srbiju i region, ali inspiraciju dobija od ljudi i mesta širom sveta. Međunarodna okruženja, kao što su Muzej umetnosti i arheologije u Kolumbiji, Kolekcija Pegi Gugenhajm, Venecijiansko bijenale i Narodni muzej u Beogradu - gde je stažirala i radila obogatila su je susretima sa raznolikim ljudima, praksama i perspektivama.Višnja je obavljala funkciju generalne sekretarke Evropa Nostra Srbije od 2011-2020.

visnja@europanostraserbia.org

 

Aleksandar Stanojlović

Član upravnog odbora

Kao arhitekta i član upravnog odbora Evropa Nostra Srbije, učestvuje u vizuelnom oblikovanju projekata, specijalizujući se za prostorne vizuelizacije i primenjenu kartografiju. Koordinira program Evropa Nostre ENtopija u Srbiji - mrežu ruralnih i malih urbanih naseobina koja je u nastajanju i početnoj fazi razvoja. Grafički dizajnirao priloge za projekte "Uživam i čuvam", "Jevremova ulica susreta" i druge.

aleksandar@europanostraserbia.org

Dubravka Preradović

Članica Upravnog odbora

Istoričarka umetnosti. Diplomirala je i magistrirala u Beogradu, a doktorirala na univerzitetima u Udinama i Praktičnoj školi visokih studija u Parizu. Radila je u Narodnom muzeju u Beogradu, a u Lionu (Francuska) je nezavisni istraživač. Autorka više knjiga, kataloga I studije. Članica je odbora za istoriju umetnosti SANU, francuskog Komiteta za vizantijske studije, a za period 2020-2022 izabrana je člana žirija Evropa Nostre za dodelu nagrade European Heritage Awards/Europa Nostra Awards za istraživanja u oblasti kulturnog nasleđa.

 

Jelena Radojković

Članica Upravnog odbora

Jelena je aktivistkinja za ljudska prava već 25 godina.  Svoje dragoceno iskustvo u civilnom sektoru u borbi za osnovna ljudska prava, sada prenosi i na oblast kulturnih prava i kulturne i prirodne baštine.

 

kontakti

Evropa Nostra Srbija
Francuska 16
11 000 Beograd
Srbija
europa.nostra.serbia@gmail.com