Upravni odbor

Irina Subotić

Predsednica

Irina Subotić je potpredsednica i član Upravnog odbora panevropske organizacije Europa Nostra, i predsednica Evropa Nostra Srbije. Doktor je istorije umetnosti, predaje na master programima Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Bila je decenijama kustos Muzeja savremene umetnosti i Narodnog muzeja u Beogradu. Organizovala brojne izložbe avangardne i moderne umetnosti, učestvovala na mnogim kongresima i simpozijumima u zemlji i svetu i objavila više studija i monografija. Član više nacionalnih i međunarodnih stručnih i nevladinih organizacija: AICA, ICOM. Pored istorije savremene umetnosti posebna polja interesovanja, rada i istraživanja su joj muzeologija, muzejska edukacija i angažovanje civilnog sektora u zaštiti i promovisanju kulturnog nasleđa.

irina@europanostraserbia.org

Katarina Živanović

Generalna sekretarka

Katarina ima dvadesetogodišnje iskustvo u razvoju muzejskih postavki, izradi menadžment planova za kulturna dobra na Listi svetske baštineupravljanju arheološkim nalazištima i muzejima, razvoju kulturno-turističkih atrakcija i edukaciji u oblasti muzeologiji heritologije. Kao arheolog, menadžer u kulturi i muzeolog radeći u različitim sektorima i resorima Katarina je svoj profesionalni angažman usmerila ka participativnoj zaštiti, interpretaciji i promociji održivog korišćenja kulturnog nasleđa. Smatra da je za uspešno upravljanje nasleđem neophodno iznova postavljati pitanja šta, kako i za koga radimo, ali još važnije zašto i sa kim to radimo.

katarina@europanostraserbia.org

Višnja Kisić

Članica upravnog odbora

Višnja je istoričarka umetnosti, kustoskinja, master kulturnog menadžmenta i politike, kao i doktorant i saradnik u nastavi Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, sa posebnim interesovanjem za politike, upravljanje i interpretaciju nasleđa. Motivišu je ideje humanijeg, pravednijeg i raznolikog sveta i korišćenja nasleđa radi razumevanja među ljudima i podsticanja pozitivnih društvenih promena – koje su okosnica rada ENS-a. Kao generalni sekretar Evropa Nostra Srbije od 2011. godine zadužena je za razvoj organizacije, vođenje timova i osmišljavanje i vođenje pojedinačnih programa, projekata i inicijativa. Profesionalno je vezana za Srbiju i region, ali inspiraciju dobija od ljudi i mesta širom sveta. Međunarodna okruženja, kao što su Muzej umetnosti i arheologije u Kolumbiji;Kolekcija Pegi Gugenhajm; Venecijiansko bijenale; Evropa Nostra i Narodni muzej u Beogradu - gde je stažirala i radila obogatila su je susretima sa raznolikim ljudima, praksama i perspektivama.

visnja@europanostraserbia.org

 

Milan Popadić

Član upravnog odbora

Milan je naučni saradnik i predavač na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pri Seminaru za muzeologiju i heritologiju Odeljenja za istoriju umetnosti. Bavi se pojmovnim određenjima problema baštine, te tumačenjem istorijskih i savremenih modela baštinskih praksi. Kada istražuje probleme baštine i baštinjenja, Milan traga za činiocima koji preobražavaju vrednosti prošlosti u vrednosti savremenog doba. Potom, trudeći se da sledi dobru humanističku tradiciju, piše o tome.

milan@europanostraserbia.org

Aleksandar Stanojlović

Član upravnog odbora

Kao arhitekta i član upravnog odbora Evropa Nostra Srbije, učestvuje u vizuelnom oblikovanju projekata, specijalizujući se za prostorne vizuelizacije i primenjenu kartografiju. Koordinira program Evropa Nostre ENtopija u Srbiji - mrežu ruralnih i malih urbanih naseobina koja je u nastajanju i početnoj fazi razvoja. Grafički dizajnirao priloge za projekte "Uživam i čuvam", "Jevremova ulica susreta" i druge.

aleksandar@europanostraserbia.org

kontakti

Evropa Nostra Srbija
Francuska 16
11 000 Beograd
Srbija
europa.nostra.serbia@gmail.com
+381 63 654425