Otvoreni poziv za istraživače

19.04.2018

OTVORENI POZIV ZA ISTRAŽIVAČE
u okviru projekta “Slučaj Petrovaradin: upravljanje istorijskim gradskim predelima”

 

 

Evropa Nostra Srbija, Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada i Fakultet za sport i turizam - Tims iz Novog Sada, u partnerstvu sa međunarodnim organizacijama Edinburgh World Heritage, Europa Nostra, i Globalnom obzervatorijom za istorijske gradske predele pod okriljem UNESCO-a, pozivaju zainteresovane istraživače, grupe istraživača, istraživačke organizacije i institute da se jave na otvoreni poziv u okviru projekta Slučaj Petrovaradin: upravljanje istorijskim gradskim jezgrima.

Slučaj Petrovaradin: Propitivanja je prvi segement u okviru projekta i predstavlja poziv za sprovođenje istraživanja na 4 teme od značaja za razvoj Petrovaradinske tvrđave i njenog okruženja koja imaju za cilj da unaprede razumevanje trenutnog stanja i ključnih izazova upravljanja i korišćenja kulturnog dobra Petrovaradinska tvrđava.

Istraživanja će se fokusirati na:
#1 Namene, načine korišćenja i korisnike raznolikih prostora Petrovaradinske tvrđave;
#2 Strukture upravljanja i interese i potrebe različitih aktera;
#3 Postojeće interpretacije višeslojnog nasleđa Petrovaradina;
#4 Turističku valorizaciju i načine korišćenja Petrovaradinske tvrđave.

Rezultati istraživanja treba da budu prezentovani i pisani na engleskom jeziku, i služiće kao osnova za proces edukacije tokom Letnje akademije za stručnjake, predloge i preporuke za upravljanje Petrovaradinom i za aktivnosti zagovaranja kod donosilaca odluka, a biće objavljena u publikaciji Slučaj Petrovaradin: Dosije.

Budžet za sprovođenje svakog od četiri istraživanja je 100.000,00 rsd bruto, a konkurs je otvoren do 5. maja 2018.

U prilogu možete naći detaljan tekst poziva sa informacijama o svakom od istraživanja, informacije o projektu kao i aplikacioni formular.

Slučaj Petrovaradin - obrazac za istraživače