Planovi upravljanja kulturnim nasleđem

05.10.2014

Final LOGO Management plans

Ljubljanski process II - rehabilitacija našeg zajedničkog nasleđa

Evropa Nostra Srbija je deo konsorcijuma za izradu 7 menadžment planova nepokretnih kulturnih dobara u regionu jugoistočne Evrope u okviru projekta “Ljubljanski process II - rehabilitacije našeg zajedničkog nasleđa” koji imaju za cilj da podstaknu dugoročni planski i sistemski razvoj i korišćenje potencijala nasleđa regiona. Konsorcijum pored ENS-a čine Kulturno nasleđe bez granica (CHwB) iz Švedske sa kancelarijama u Sarajevu i Tirani, Expeditio iz Kotora; i Co-Plan, iz Tirane, a naručilac je Sekretarijat radne grupe za kulturu i društvo Saveta za regionalnu saradnju (RCCTFCS) finansiran od strane Evropske unije i Saveta Evrope.

 

Projekat traje od jula do kraja oktobra 2014. godine tokom čega će planove upravljanja dobiti po jedno kulturno dobro iz svake od zemalja učesnica u Ljubljanskom procesu:

- Caričin grad (Iustiniana Prima), arheološko nalazište, Lebane , Srbija
- Siscia arheološko nlazište, Sisak, Hrvatska
- Gradska kuća, Sarajevo, BiH
- Tvrđava Besac, Skadar, Crna Gora
- Hamam, Prizren, Kosovo
- Apolonia, arheološko nalazište, Albanija
- Herakleja, arheološko nalazište, Makedonija

 

Tim Evropa Nostre Srbija zadužen je za izradu planova upravljanja za Caričin grad u Srbiji i Sisciu u Hrvtskoj, kao i za stručnu podršku u realizaciji ostalih 5 planova upravljanja. U sklopu projekta eksperti Evropa Nostre Srbija, Katarina Živanović i Višnja Kisić, sastavili su priručnik za izradu menadžment planova, koji detaljno objašnjava proces i metodologiju izrade planova kao i ciljeve i sadržaj ovog strateškog dokumenta.

 

Tokom izrade planova održano je po 3 treninga-radionice za svaki od 7 lokaliteta sa ciljem da se podstaknu zainteresovane strane da uzmu učešće u kreiranju i budućem sprovodjenju menađžment planova: od mapiranja stanja, kreiranja vizije korišćenja lokaliteta i strukture upravljanja, kao i izrade plana aktivnosti za kulturna dobra.

Partneri i konzorcijum projekta:

chwb_logo    co-plan logo   expeditio ogo

 

Finansirano od strane:

coe logo    EC logo           rcc logo

 

 

Arheološko nalazište Caričin grad, Lebane, Srbija

 

Arheološko nalazište Siscia, Sisak, Hrvatska