Predavači na Letnjoj Akademiji u Petrovaradinu

15.06.2018

 

 

Ana Roders je vanredni profesor u oblasti održivog  nasleđa na Tehnološkom univerzitetu Eindhoven (TU / e) i gostujući profesor na KU Leuven i ULiege, u Belgiji. Ana ima veliko iskustvo u radu u različitim regionima i interdisciplinarnoj saradnji, koja obuhvata oblasti arhitekture, urbanističkog planiranja, zakona, upravljanja zaštitom životne sredine i računarskih nauka. Njen istraživački interes je dvostruki odnos između nasleđa i održivosti u istorijskim gradskim predelima. Ona teži da teorizuje kako se nasleđe i njegovo očuvanje razvijaju održivo tokom vremena, kao i kako nasleđe utiče na održivost svog urbanog konteksta kao društvenog, ekonomskog, ekološkog i kulturnog kapitala. Posebno je zainteresovana za razvoj integrisanih okvira za ocenjivanje i evaluaciju radi boljeg praćenja i jačanja očuvanja i korišćenja nasleđa širom sveta. Ona je ko-urednik i osnivač časopisa za upravljanje kulturnim nasleđem i održiv razvoj Emerald, kao i suosnivač Globalne opservatorije za istorijske urbane predele.

Loes Veldpaus je istraživač na postdoktorskim studijama na Univerzitetu Njukasl (Global Urban Research Unit) i angažovana je na nekoliko međunarodnih projekata planiranja konzervacije. Od 2007. godine je magistar arhitekture i specijalizovana je za upravljanje baštinom, kao i za urbanističko upravljanje, sa doktoratom koji tretira istorijski urbani pejzaž (2011-2015). Njen rad se fokusira na prošlost, sadašnjost i budućnost upravljanja baštinom lokalnih, nacionalnih i međunarodnih politika očuvanja. Ona radi na inoviranju shvatanja procesa proizvodnje nasleđa, o tome šta nasleđe čini, a posebno o tome šta je HUL i kako funkcioniše. Iz ove perspektive ona ima za cilj da razvije refleksivnu kolaboracionističku praksu sa globalnim i lokalnim akterima, koju nastoji da razvije empirijski i metodološki. Ona takođe predaje planiranje konzervacije specifičnim pristupom istorijskog urbanog pejzaža na Univerzitetima u Njukaslu i Durhamu.

Adam Vilkinson, direktor Edinburgh World Heritage, je priznat  stručnjak za održivo upravljanje historijskim gradovima. U Edinburgu se zalagao za integrisani pristup upravljanju baštinom kroz rad tima EVH u očuvanju, učenju i zagovaranju. Na međunarodnom nivou radi sa nizom kolega iz drugih gradova kako bi promovisao i podelio iskustva u vezi sa UNESCO-vim pristupom istorijskog urbanog pejzaža. Adam je bio deo veća Europa Nostra, redakcije Build Heritage-a (Univerzitet Tongji) i brojnih drugih savetodavnih komiteta. Uključen je u brojne NVO u Ujedinjenom Kraljevstvu. U slobodno vreme pokušava da se okrene porodičnom životu , svojim psima, kao i restauraciji manse iz 18. veka u nekadašnjem rudarskom naselju.

Krzysztof Jan Chuckra  je menadžer međunarodnih programa u Edinburgh World Heritage. On je stručnjak za urbanizam, održivo upravljanje historijskim gradovima i međunarodne odnose. Razvio je međunarodni program projekata koji imaju za cilj izgradnju kapaciteta u sektoru i povećanje urbane otpornosti. Krzysztof je radio sa partnerima iz preko 40 različitih zemalja kao menadžer projekta i savetnik. On trenutno nadzire projekat od 1,3 miliona funti za izgradnju kapaciteta u jugoistočnoj Anadoliji, kao i aktivnosti kapitalizacije za ATLAS-WH, jedan od vodećih projekata Interrega u održivom upravljanju baštinom.

Višnja Kisić je generalna sekretarka Evopa Nostra Srbije (2011-2018), inicijator, menadžer i član tima čija je specijalnost menadžment zaštite nasleđa u Srbiji i regionu jugoistočne Evrope. Paralelno sa praksom nasleđa, aktivna je kao istraživač i predavač u polju politike nasleđa, menadžmenta i tumačenja  kao docent na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu i na katedri UNESCO-a za kulturnu politiku i menadžment u Beogradu . Višnja je gostujući predavač na Univerzitetu u Beogradu, Univerzitet u Lionu 2 i Univerzitet u Upsali, a poslednjih deset godina je trener i konsultant za programe izgradnje i razvoja Balkanske mreže, Kulturne baštine bez granica, Europa Nostra, ICOM, Goethe Akademije za upravljanje kulturom, SEE Heritage mrežom i ENCATC. Obučena je kao istoričar umetnosti, masterirala je u oblasti kulturne politike i menadžmenta (2010) i doktorirala na studijama nasleđa (2011-2015), a dobitnik je nagrade za istraživanje kulturnih politika od strane ECF-a za istraživanje Governing Heritage Dissonance: Promises and Realities of Selected Cultural Policies.

Goran Tomka je istraživač i predavač iz oblasti studija publike, kulturnog turizma, kulturne raznolikosti i kulturne politike i upravljanja. Doktorirao je studije kulture i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, a docent  je na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu i Katedri za kulturu i menadžment UNSCO-a u Beogradu. Drži nastavu na interkulturalnim projektima, predaje kulturni turizam, sociologiju kulture i strateško planiranje. Aktivan je kao konsultant, trener, kritičar i zastupnik: on je bio trener u programu Al Mavred Abbara za izgradnju kapaciteta u arapskom regionu; koordinator dugoročnog kulturnog planiranja grada Novosadske evropske prestonice kulture 2021. godine i autor je Kompendijuma Evropskog saveta za kulturne politike. Njegovu najnoviju knjigu Audience Explorations: Guidebook for Hopefully Seeking the Audience je 2016. godine objavila međunarodna pozorišna mreža IETM, Brisel.

Katarina Maksimov je arhitekta – konzervator  zaposlena od 2006. godine u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Novog Sada. Aktivno je uključena u brojne studije i projekte planiranja, rehabilitacije, konzervacije i revitalizacije spomenika kulture u Novom Sadu. Ona je ko-inicijator i koordinator procesa planiranja upravljanja Petrovaradinskom tvrđavom i odgovorna je za očuvanje raznovrsnih istorijskih spomenika u Petrovaradinskoj tvrđavi. Katarina uživa u promovisanju važnosti očuvanja nasleđa na stručnim i naučnim konferencijama, kao i edukaciji dece i studenata kroz različite radionice. Doktorirala je na Arhitektonskom fakultetu u Novom Sadu, gde asistira na kursevima o očuvanju nasleđa. Za nju, najzabavniji deo posla predstavlja rad na terenu, gde se često penje na skele i nadgleda realizaciju projekta koji je prethodno bio dizajniran u kancelariji.

Darko Polić je arhitekta i urbanista koji radi na Institutu za urbanizam i razvoj Novog Sada i zadužen je za urbanističko planiranje i prostorni razvoj grada Novog Sada. Član je odbora Fondacije NS2021 Evropska prestonica kulture. Doktor je arhitekture, a njegov stručni i naučni rad se fokusirao na prostorni razvoj zona kulturne baštine i regeneraciju nasleđa. Darko Polić je koautor urbanističkog plana za područje kulturne baštine Petrovaradinske tvrđave, koautor srpskog izdanja The Urban Designed Compendium i suosnivač CAB-veb portala koji je posvećen promociji dizajna i razvoja urbanog planiranja. Član je Stručnog komiteta Evropske nagrade za urbani javni prostor od izdanja za 2014. godinu i redovno objavljuje svoje arhitektonske kritike u časopisu Novosadske asocijacije arhitekata.

Ivana Volić je docent na Fakultetu za sport i turizam Novi Sad, gde predaje kulturni turizam i savremene trendove u politici i planiranju turizma. Diplomirala je i magistrirala u oblasti turizma i doktorirala u oblasti  kulturnog menadžmenta i politika. Ivana je koautor kulturne strategije grada Novog Sada 2016-2026 i koordinator je programa "Nastava nasleđa" u okviru NS2021 Evropske prestonice kulture, koja podstiče učešće zajednica u kulturnom turizmu. Član je radne grupe za planiranje upravljanja Petrovaradinske tvrđave i autor je istraživanja turističkih aktera na Petrovaradinskoj tvrđavi. Ivana je autor i koautor više od trideset stručnih i naučnih članaka i publikacija usmerenih na sjedinjavanje turizma i kulture, uključivanje lokalnih zajednica i korišćenje javnih prostora.

Lazar Jovanov je diplomirao na Akademiji umetnosti na Univerzitetu u Novom Sadu. Doktorske studije je završio 2015. godine u oblasti menadžmenta u umetnosti i medijima, na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Lazar je trenutno menadžer umetničkih programa u Fondaciji Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture. Učestvovao je u pripremnom periodu kandidature Novog Sada za titulu ECoC. Od 2012. do 2014. radio je kao asistent na predmetu Kulturna politika na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a 2015. godine je predavao na Fakultetu za medije i komunikacije. Kao glumac bio je angažovan u predstavama nekoliko beogradskih pozorišta: KPGT, Madlenianum, kao i u Narodnom pozorištu u Subotici. Nekoliko godina glumio je u muzičkom pozorištu Terazije u Beogradu, Pozorištu mladih u Mostaru u Bosni i Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Lazar takođe vodi radio emisiju na javnoj radio stanici Novi Sad.