Rezultati poziva za istraživanja: Slučaj Petrovaradin

05.06.2018

Evropa Nostra Srbija, Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad i Fakultet za sport i turizam - tims. objavljuju rezultate poziva za istraživanje u okviru projekta Slučaj Petrovaradin: upravljanje istorijskim gradskim jezgrima. Organizatori istraživanja su sve pristigle prijave
ocenili na osnovu unapred određenih kriterijuma.
U okviru teme “Namena”, finansijsku podršku će dobiti projekat grupe istraživača organizacije Scenatoria.
U kategoriji “Upravljanje”, kao autorke najbolje rangiranog predloga, finansijsku podršku će dobiti Katarina Zivanovic i Dada Nikolic
U kategoriji “Interpretacije nasleđa” najveći broj bodova su dobili Dušan Ristić, Dušan Marinković i Ane Pajvančić Cizeli.
U okviru teme “Turistička valorizacija” finansijsku podršku će dobiti Lana Gunjic i Ivana Samardžić.
Istraživači na projektu Slučaj Petrovaradin vredno rade i pripremaju se za Letnju Akademiju u Petrovaradinu!