Seminar za donosioce odluka:Upravljanje gradskim istorijskim predelima

26.11.2018

 

Širom Evrope i sveta kulturno nasleđe dobija sve veći značaj, ne samo kao
podsetnik na prošlost, već kao resurs budućeg održivog razvoja sela, gradova i
regiona. Brojna istraživanja, međunarodni dokumenti i inovativne prakse
svedoče o ulozi i uticaju nasleđa na obrazovanje, socijalnu koheziju, kvalitet
života, kulturni turizam i pametan ekonomski razvoj. Ove ideje otvaraju nove
perspektive za razmišljanje o lokalnom razvoju od strane gradskih vlasti,
urbanista i konzervatora širom Srbije.
Iz navedenih razloga Evropa Nostra Srbija, Stalna konferencija gradova i
opština, Zavod za zaštitu spomenika Novog Sada i Fakultet za sport i turizam
TIMS Novi Sad, zajedno sa međunarodnim organizacijama Svetsko nasleđe
Edinburg, Evropa Nostra, i Globalnom opservatorijom za istorijske gradske
predele, pozivaju Vas na seminar pod nazivom “Upravljanje istorijskim gradskim
predelima: Perspektive i potencijali za gradove u Srbiji”. Seminar je otvoren za
predstavnike gradova zaduženih za urbanizam i kulturu i predstavnike zavoda za
zaštitu spomenika kulture širom Srbije. Seminar će se održati 7. decembra 2018.
godine u Novom Sadu, od 11-16 časova.
Po prvi put u srpskom kontekstu na semnaru će biti predstavljen pristup
upravljanja istorijskim gradskim jezgrima, pristup koji je preporučen od strane
UNESKO-a 2011. godine za upravljanje kulturnim nasleđem gradova. Ovaj pristup
preporučuje integrativno upravljanje baštinom koje prepoznaje vrednosti
arhitektonskih i gradskih slojeva gradova, njihovu nematerijalnu baštinu,
društvenu dinamiku, ekonomske i turističke interese, kao i obrazovne
perspektive i zaštitu prirodnog okruženja.

Seminar o upravljanju istorijskim gradskim predelima će predstaviti ključne
koncepte, osnovne principe, metode i primere dobre prakse upravljanja
istorijskim gradovima i balansiranja zaštite nasleđa sa razvojem grada. Osim
toga, učesnike će upoznati sa okvirom vrednovanja uticaja nasleđa na održivi
razvoj gradova proizašlog iz projekta Kulturno nasleđe vredi Evropi. Konačno,
tokom radionice na kojoj će biti reči o potencijalima i izazovima pristupa
istorijskim urbanim predelima u gradovima u Srbiji, učesnici će mapirati i
diskutovati o mogućnostima i perspektivama primene ovog pristupa u srpskom
kontekstu.
Seminar se realizuje u okviru projekta Slučaj Petrovaradin: Upravljanje
istorijskim gradskim predelima koji je deo programa Evropske prestonice
kulture Novi Sad 2021 i Evropske godine kulturnog nasleđa 2018 u Srbiji, a podržan
je od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Fondacije
Hedli Trust i Fondacije Novi Sad Evropska prestonica kulture 2021.
Učesnici seminara dobiće potvrdu o učešću na seminaru u vidu sertifikata koji
potpisuju partneri projekta. Deo predavanja biće na engleskom jeziku te je
potrebno aktivno znanje engleskog jezika.
Seminar je namenjen:
• predstavnicima gradskih vlasti zaduženim za urbanizam, kulturu i lokalni
razvoj (do dva predstavnika koji imaju prethodno iskustvo, obrazovanje i
nadležnost u oblastima urbanog planiranja, kulture i lokalnog razvoja).
• zaposlenim u zavodima ѕa zaštitu spomenika kulture, zaduženim za projekte
revitalizacije nasleđa u gradskim sredinama i gradovima sa aktivnim
znanjem engleskog jezika (najviše dva predstavnika iz svakog zavoda).
Rok za prijavu: 3. decembar 2018.
Popunjenu prijavu poslati na adresu: evropa.nostra.srbija@gmail.com
Učesnici sami organizuju prevoz i pokrivaju sopstvene troškove puta.
Odabranim učesnicima će finalni program i sve dodatne informacije biti
poslate 3. decembra 2018. godine.

Projekat sprovode Evropa Nostra Srbija, Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi
Sad i Fakultet za sport i turizam Novi Sad, u partnerstvu sa međunarodnim
organizacijama Edinburgh World Heritage, Europa Nostra i Globalnom opservatorijom
za istorijske gradske predele pod okriljem Uneska. Projekat se sprovodi u okviru
Evropske godine kulturnog nasleđa 2018 i Novi Sad 2021 Evropske prestonice
kulture. Ovo partnerstvo okuplja organizacije, institucije i univerzitete sa
širokim stručnim znanjem vezanim za očuvanje, upravljanje i valorizaciju
istorijskih gradova širom Evrope, a i šire. Projekat je finansijski podržan od
strane fondacije Hedli Trast, Fondacije Novi Sad Evropska prestonica kulture
2021 i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Upravljanje istorijskim gradskim predelima - program seminarа

Prijavni formular