Virtuelno baštinjenje

04.10.2014

Upoznajući sećanja mladih u vezi sa Beogradom, zajedno sa njima stvaramo mnoštvo interpretacija nasleđa ovog grada i približavamo se sagledavanju njegove što raznovrsnije prošlosti.

Glavni cilj projekta Virtuelno baštinjenje toposa Beograda jeste da se doprinese boljem poznavanju i dostupnosti kulturne baštine grada Beograda među populacijom koja koristi Internet – uglavnom mladima, kreiranjem interaktivnog web portala: www.beopatrimonium.com. Na portalu predstavljene su dve mape: prva, u okviru koje stručni tim projekta kroz multimedijalne prezentacije interpretira nasleđe Beograda, i druga, na kojoj svaki posetilac može da predstavi svoju prezentaciju (kroz tekst, fotografije i video klipove) nekog od segmenata nasleđa Beograda.

Na taj način prezentuje se i ističe važnost sećanja građana Beograda, a ne samo glavnih kreatora ovog projekta. Sa druge strane, naredna faza projekta podrazumeva, pored nastavka dosadašnjih aktivnosti, obradu i prezentaciju rezultata projekta „Mesto koje volim“ – u kojem su građani već davali svoje predloge značajnog nasleđa grada. S obzirom na to da je planirana i kompletna verzija portala na engleskom jeziku, i stranci zainteresovani za Beograd će imati udela u ovom projektu.

Projekat Virtuelno baštinjenje toposa Beograda započet je 2013. godine istraživanjem određenih primera nasleđa Beograda i postavljanjem prvih multimedijalnih prezentacija na web portal, dok je do kraja 2014. godine planiran nastavak pomenutih aktivnosti, istraživanje grupe spomenika Beograda predloženih u okviru projekta „Mesto koje volim“, te kreiranje njihovih prezentacija za portal. Takođe, u pomenutom vremenskom periodu biće organizovana i turistička vođenja po nekim od prezentovanih delova nasleđa Beograda i nastavljena promocija ovog portala.   Projekat je realizovan u saradnji Evropa Nostre Srbija i Centra za muzeologiju i heritologiju, istraživačke jedinice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Drugu godinu za redom projekat je finansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Koordinatori projekta su Milena Gnjatović i Isidora Stanković, uz naučnu i stručnu podršku dr Irine Subotić, dr Dragana Bulatovića, dr Milana Popadića i MA Višnje Kisić, ali i ostalih članova tima Evropa Nostra Srbija.

logo_Centar_za_muzeologiju_i_heritologiju logo_Filozofski_fakultet_Beograd logo_Ministartsvo_kulture

Portal projekta: www.beopatrimonium.com